Thứ tư, 14/02/2018 - 05:03

Chỉ Tiến sĩ mới giải được nhiều hơn 5 câu đố bằng tiếng Anh này…