Chấm dứt bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại các cơ sở giáo dục - đào tạo

(Dân trí) - Sau khi thanh tra công tác quản lý nhà nước về quản lý giáo dục và đào tạo tại Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương và 9 tỉnh thành phố trực thuộc TƯ từ năm 2013 - 2016 phát hiện ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nhiều vấn đề.


Thanh tra Chính phủ kết luận: Tỷ lệ học sinh trên lớp, giáo viên trên lớp còn nhiều điểm bất cập giữa các đơn vị trường học; tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học chưa được giải quyết kịp thời...

Thanh tra Chính phủ kết luận: "Tỷ lệ học sinh trên lớp, giáo viên trên lớp còn nhiều điểm bất cập giữa các đơn vị trường học; tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học chưa được giải quyết kịp thời..."

Thừa giáo viên nhưng vẫn ký hợp đồng

Đối với 9 tỉnh, thành phố được thanh tra vừa qua là Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh tra Chính phủ kết luận rất nhiều khuyết điểm. Cụ thể:

Đối với đội ngũ nhà giáo, việc giao chỉ tiêu biên chế hàng năm không đúng định mức quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ tại Thông tư số 35/2006.

Bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh; Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ cấp huyện không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp trong công tác cán bộ.

Tỷ lệ học sinh trên lớp, giáo viên trên lớp còn nhiều điểm bất cập giữa các đơn vị trường học; tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học chưa được giải quyết kịp thời. Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc TƯ nhiều năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên mà tổ chức ký hợp đồng lao động, đặc biệt có đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu, có huyện thừa giáo viên, nhân viên nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn...

Việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức triệt để nhưng chưa gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến một số nơi còn để xảy ra sai phạm.

Chưa phân công trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển theo quy định nên hầu hết người đứng đầu đơn vị chưa thực hiện việc thẩm tra, xác minh văn bằng chứng chỉ của người trúng tuyển theo quy định.

Về mạng lưới cơ sở giáo dục, Thanh tra Chính phủ cho rằng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đã được đẩy mạnh song vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục nhất là ngành học mầm non, các trường vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn; nhiều trường THCS thiếu phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, thiếu nhà đa chức năng, nhiều TT Học tập cộng đồng chưa được đầu tư trang thiết bị và kinh phí hoạt động, nhiều trường học không đạt chuẩn quốc gia do thiếu quỹ đất...

Tình trạng học sinh bỏ học còn xảy ra ở các cấp học nhưng chưa được khắc phục, tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định đã được khắc phục nhưng chưa triệt để.

Đối với việc thực hiện công khai, theo kết luận Thanh tra Chính phủ, tuy được các Sở GD&ĐT quna tâm nhưng công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện không đầy đủ dẫn đến nhiều địa phương, nhiều cơ sở giáo dục thực hiện chưa đúng quy định.

Bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch

Đối với Bộ GD&ĐT, Bộ Công Thương trong dịp kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, đối với Bộ Công Thương, chưa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về công khai.

Một số đơn vị trực thuộc Bộ, trong công tác cán bộ, có trường hợp bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu chuẩn chức danh...

Đối với Bộ GD&ĐT, kết luận thanh tra chỉ rõ, Bộ GD-ĐT đã chậm xây dựng, rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật trong GD-ĐT. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều.

Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường CĐ và ĐH, trong đó có mạng lưới các trường sư phạm.

Bộ GD&ĐT chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục chưa đúng theo quy định tại các địa phương, để kịp thời chấn chỉnh; việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tâm lý, chất lượng công tác của bộ phận không nhỏ viên chức giáo dục.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung chính sách về tiền lương theo vị trí việc làm trình độ đào tạo, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp với vùng, miền; chế độ ưu đãi với giáo viên, giảng viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong công tác cán bộ và những sai phạm trong việc thực hiện công khai.

Đối với Bộ Công Thương, chấn chỉnh các cơ sở giáo dục trực thuộc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở giáo dục trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm trong công tác cán bộ, thực hiện công khai.

Chính vì những khuyết điểm trên làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ có kế hoạch thanh tra diện rộng công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố chưa được thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ đề nghị:

UBND Thành phố Hải Phòng: Chấm dứt việc các địa bàn quận thu tiền do cha mẹ học sinh đóng góp đối với những trường hợp học sinh trái tuyến; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại cơ sở giáo dục.

UBND Tỉnh Hải Dương: Đảm bảo cân đối trong việc giao chỉ tiêu biên chế trong ngành giáo dục đúng và đủ theo quy định của pháp luật; Chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó tại cơ sở giáo dục; Chấn chỉnh trường ĐH Hải Dương trong việc bổ nhiệm người chưa đủ tiêu chuẩn chức danh đứng đầu khoa, phòng.

UBND TP.Hà Nội: Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục;

Chấm dứt việc bổ nhiệm thừa chức danh cấp phó, bổ nhiệm người không thuộc diện quy hoạch, bổ nhiệm người thiếu tiêu chuẩn chức danh tại các cơ sở giáo dục; Chỉ đạo đối với trường ĐH Thủ Đô thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc; Chấn chỉnh đối với UBND quận Cầu Giấy khi trình nhân sự đề nghị tiếp nhận phải nêu rõ nhu cầu bổ sung theo vị trí việc làm và cụ thể theo cơ cấu bộ môn.

Có kế hoạch và tuyển dụng, đảm bảo đội ngũ viên chức giáo dục để khắc phục việc thiếu giáo viên ở bậc học mầm non và tiểu học, hạn chế việc hợp đồng với số lượng lớn giáo viên để giải quyết nhu cầu trước mắt, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học.

UBND Tỉnh Đắc Lắc: Kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Krông Pắc trong việc thanh tra, kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm hợp đồng tại UBND huyện Krông Pắc, đồng thời khẩn trương khắc phục số giáo viên đã hợp đồng thừa.

UBND Thành Phố Đà Nẵng: Chấn chỉnh các Chủ tịch UBND các quận, huện trong việc hợp đồng với giáo viên chưa đúng quy định; Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch quận Cẩm Lệ, Hòa Vang trong việc bổ nhiệm cán bộ quản lý chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời trong việc tuyển dụng, sử dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, hợp đồng lao động tại các đơn vị cấp huyện.

UBND TP.Hồ Chí Minh: Ban hành văn bản yêu cầu UBND quận, huyện thực hiện nghiêm túc và phê duyệt quy hoạch hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập theo đúng quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành văn bản yêu cầu UBND thành phố, huyện thực hiện nghiêm túc và phê duyệt quy hoạch hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, THCS theo đúng quy định; ban hành thay thế văn bản về thuyên chuyển giáo viên theo đúng quy định, đúng thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức...

UBND tỉnh Bình Dương: Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm kiểm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ người trúng tuyển đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật đối với viên chức được tuyển dụng...

Minh Tâm

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM