Các dạng học bổng của chính phủ Australia

(Dân trí) - “Em muốn tìm hiểu các dạng học bổng của chính phủ Australia?” (Lê Hồng Hải - Hải Phòng)

Tại Australia có một số loại học bổng nhưng giới hạn về số lượng và phạm vi. Chính phủ Australia tài trợ một loạt những học bổng đại học và học bổng cho nghiên cứu sinh thông qua Detya (Bộ GD-ĐT). Chi tiết về những học bổng này có trên trang web www.detya.gov.au.

 

Học bổng Australia Development Scholarships được tài trợ bởi tổ chức Phát triển của Chính phủ Australia (AusAID). Nó chỉ giới hạn cho những sinh viên đến từ những nước đang phát triển ở châu Á Thái Bình Dương và châu Phi. Những học bổng này thuộc ngành công nghệ, bậc đại học và sau đại học, thuộc hệ thống những trường đại học của Australia và những học viên Tafe.

 

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin tại những cơ quan ngoại giao Australia tại nước bạn hoặc tại trang web của AusAID: www.ausaid.gov.au.

 

Ngoài ra, hàng năm, chính phủ cung cấp thêm khoảng 300 học bổng nghiên cứu sinh cho những sinh viên nước ngoài

 

Khi nộp đơn vào một trường đại học của Australia, bạn phải đề cập về loại học bổng mà bạn quan tâm. Một số trường đại học Australia có những học bổng dành cho sinh viên học để lấy bằng tiến sĩ hoặc cao học.

 

T.T