Thứ tư, 08/08/2018 - 08:53

Cà Mau: Miễn nhiệm 12 Phó Hiệu trưởng trường tiểu học, THCS

Dân trí

Ngày 8/8, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, UBND huyện Thới Bình đã có quyết định miễn nhiệm 12 Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện này.

Theo đó, có 9 Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và 3 Phó Hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn huyện Thới Bình bị miễm nhiệm.

Hầu hết các quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng các trường được ký bởi Chủ tịch UBND huyện Thới Bình. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 1/7/2018.


Một quyết định miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng của UBND huyện Thới Bình (Cà Mau).

Một quyết định miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng của UBND huyện Thới Bình (Cà Mau).

Nội dung quyết định cho thấy, việc miễn nhiệm căn cứ Thông tư số 16/2017-TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; xét theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ.

Quyết định cho biết, việc miễn nhiệm các Phó Hiệu trưởng nói trên là do “vượt số lượng cấp phó so với quy định”.

H.H