Cà Mau: Cấp Tiểu học, THCS thừa hơn 600 giáo viên, nhân viên

(Dân trí) - Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, cho đến nay qua rà soát cho thấy cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh hiện thừa hơn 600 giáo viên, nhân viên.

Thừa hơn 600 giáo viên, nhân viên

Tại buổi họp báo chiều ngày 13/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có báo cáo cho biết, ở cấp Tiểu học, hiện số người (giáo viên, nhân viên) làm việc theo định mức Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT (TT16) là 7.095 người; số người làm việc hiện có là 7.626 người. Nếu so với định mức còn thừa 531 người (trong đó, biên chế 113 người và hợp đồng là 418 người).

Ở cấp THCS, số người làm việc theo định mức TT16 là 4.155 người; số người làm việc hiện có là 4.304 người (trong đó biên chế 3.952 người và hợp đồng là 352 người). Nếu so với định mức còn thừa 149 người.

Việc xử lý số người dôi dư, theo báo cáo Ban Tuyên giáo, nếu trong biên chế thì chuyển vị trí công việc trong cùng trường (nếu còn vị trí phù hợp); chuyển từ trường thừa sang trường thiếu trong cùng địa bàn, nếu không sắp xếp được cùng địa bàn thì chuyển sang địa bàn khác; bồi dưỡng giáo viên để chuyển qua dạy các môn học phù hợp chuyên ngành đào tạo; đào tạo lại số giáo viên dôi dư (là nữ, trẻ, có khả năng và nguyện vọng) để chuyển sang dạy giáo viên mầm non; tạo điều kiện cho chuyển sang làm việc khác như chuyển ngành, xuất khẩu lao động, thực hiện tinh giản biên chế,…

Còn với các trường hợp hợp đồng, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chuyên môn phù hợp, có nhu cầu thì Phòng Giáo dục giới thiệu sang nơi còn thiếu cần hợp đồng (nếu có); tạo điều kiện cho tìm việc làm mới, hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định.


Chiều ngày 13/9, tại buổi họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có thông tin thêm về tình hình rà soát, sắp xếp lại cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Chiều ngày 13/9, tại buổi họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có thông tin thêm về tình hình rà soát, sắp xếp lại cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Cần hợp đồng mới hơn 400 người

Trong khi đó, ở cấp Mầm non, số người làm việc theo định mức Thông tư 06 là 3.147 người (trong đó, biên chế 2.598 người và hợp đồng là 549 người); số người làm việc hiện có là 2.323 người; so với định mức còn thiếu đến 824 người.

Ỏ cấp THPT, số người làm việc theo định mức TT16 là 2.374 người; số người làm việc hiện có là 2.116 người (biên chế là 1.852 người và hợp đồng là 264 người); so với định mức thiếu 258 người.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, để giải quyết số người làm việc còn thiếu, đảm bảo giảng dạy, ngoài cho hợp đồng lại 488 người, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho các đơn vị hợp đồnh mới 464 người (trong đó, cấp Mầm non có 200 giáo viên và cấp THPT là 118 giáo viên).

Theo báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, việc chủ trương, cắt giảm giáo viên hợp đồng là kết quả rà soát của các ngành, các cấp, không phải tự dưng UBND tỉnh cho hợp đồng và cũng không phải chủ trương của UBND tỉnh trước sau bất nhất.

“Chủ trương sắp xếp trường, lớp, giáo viên của tỉnh Cà Mau là hết sức cần thiết, góp phần giữ ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh”, báo cáo nêu rõ.

Huỳnh Hải

Bài liên quan
Đang được quan tâm