Chủ nhật, 06/09/2020 - 08:00

Cà Mau: Bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó phải có giáo viên”

Dân trí

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Chủ tịch Cà Mau yêu cầu đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo ngành Giáo dục và các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, xóa các điểm lẻ không còn phù hợp, chất lượng không đảm bảo.

"Sắp xếp học sinh và giáo viên hiệu quả, phù hợp theo nguyên tắc tạo thuận lợi, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục", Chủ tịch Cà Mau yêu cầu rõ.

Trong đó, rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm quy định về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học; không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên”.

Cà Mau: Bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó phải có giáo viên” - 1

Chủ tịch Cà Mau yêu cầu sắp xếp học sinh và giáo viên phù hợp theo nguyên tắc tạo thuận lợi, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục". (Ảnh minh họa)

Ngành Giáo dục và các địa phương tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021 và chuẩn bị các điều kiện cho việc dạy học lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022.

Huy động các nguồn lực để tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh; tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm trên địa bàn tỉnh; khuyến khích tổ chức dạy Tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1 và lớp 2 ở những nơi có điều kiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh; tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại thân thể, phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh, kiểm tra, tập trung thanh tra dạy thêm, học thêm, thu chi trong nhà trường, thực hiện chính sách đối với nhà giáo và học sinh, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mua sắm thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất.

Chủ tịch Cà Mau cũng đề nghị các đơn vị, đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực hỗ trợ ngành Giáo dục, nhất là việc vận động, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Huỳnh Hải

Đáng quan tâm
Mới nhất