Quảng Trị:

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Dân trí

Đây là nội dung trọng tâm trong chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Sư phạm Huế - Đại học Huế và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, nhằm nâng cao trình độ giáo viên theo chủ trương của Bộ GD&ĐT.

Thời gian qua, việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chú trọng. Đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nhằm chuẩn bị cho giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp cận với chương trình mới, Trường ĐH Sư phạm Huế - ĐH Huế và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác về đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn.

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - 1

PGS.TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế nhấn mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy là yêu cầu quan trọng.

PGS.TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế cho biết, những năm qua giữa nhà trường và Sở GD&ĐT Quảng Trị luôn có sự phối hợp và có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi liên quan đến giáo dục.

Lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Huế nhấn mạnh, việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Huế kỳ vọng trong thời gian tới có sự triển khai mạnh mẽ hơn. Quá trình hợp tác sẽ tổng kết, đánh giá lại những gì đã đạt được, vấn đề gì cần triển khai tiếp. TS Phương nói rằng, việc hợp tác cần đi vào chiều sâu, nhằm nâng cao đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, những năm qua ngành luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của ĐH Sư phạm Huế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học…

Nhiều giáo viên trưởng thành từ mái trường ĐH Sư phạm Huế đã có đóng góp lớn cho ngành giáo dục địa phương.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị bày tỏ lời cảm ơn tới các cán bộ lãnh đạo, giáo viên ĐH Sư phạm Huế.

Theo TS Lê Thị Hương, trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ khá quan trọng là việc triển khai chương trình phổ thông mới. Việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, giúp giáo viên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để tiếp cận với chương trình mới là rất đáng quan tâm. Chính vì vậy, ngành giáo dục hy vọng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía trường ĐH Sư phạm Huế.

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - 2

Lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Huế và Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị trao chương trình hợp tác giáo dục.

Trong chương trình ký kết, hai bên thống nhất hợp tác trên 4 nội dung: Phối hợp triển khai các chương trình bồi dưỡng theo quyết định, chủ trương của Bộ GD&ĐT, nhu cầu bồi dưỡng của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị. Xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu khoa học, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ chức và hỗ trợ cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mỗi bên cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung của chương trình hợp tác này; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm để triển khai, tổ chức đào tạo các chương trình do các bên tổ chức.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác định nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Quảng Trị theo từng năm để có kế hoạch hợp tác phù hợp.

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế chịu trách nhiệm nội dung chuyên môn của hoạt động bồi dưỡng, tổ chức quá trình bồi dưỡng. Đánh giá công nhận kết quả và cấp chứng chỉ cho người học; thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về thu học phí; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đặt lớp về tất cả các hoạt động hợp tác bồi dưỡng.

Đăng Đức