Bỏ quy định HS tham gia tập huấn đội tuyển Olympic vào thẳng đại học

Dân trí

Bãi bỏ quy định học sinh đã tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, được tuyển thẳng vào các trường đại học theo nguyện vọng đăng ký.

Đó là một trong những nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra ngày 13/9.

Theo đó, Bộ GD-ĐT dự kiến sửa đổi điều 34 trong Quy chế. Cụ thể, về chọn học sinh vào các đội tuyển Olympic: Sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi kỳ thi chọn đội tuyển Olympic, xếp thứ tự số phách theo điểm thi, từ cao xuống thấp, để xét chọn thí sinh (theo số phách bài thi) vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lí châu Á; Olympic Tin học châu Á; Olympic quốc tế các môn Toán học, Sinh học và Hóa học, đảm bảo số thí sinh được tuyển chọn bằng số thành viên của mỗi đội tuyển.

Lý do sửa đổi là thể chế hóa việc học sinh phổ thông Việt Nam tham dự Olympic Tin học châu Á.

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Vật lí và Tin học, Bộ sửa đổi quy định thành: Căn cứ kết quả dự thi Olympic Vật lí châu Á và Olympic Tin học châu Á, xếp thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp để xét chọn thí sinh vào các đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế và Olympic Tin học quốc tế, đảm bảo số thí sinh được tuyển chọn bằng số thành viên của mỗi đội tuyển. Trong trường hợp chưa chọn đủ do có các thí sinh bằng nhau về điểm thi kỳ thi Olympic Vật lí châu Á, Olympic Tin học châu Á, thì thí sinh nào có điểm thi cao hơn ở kỳ thi chọn đội tuyển Olympic sẽ được chọn. Trường hợp vẫn chưa chọn đủ do có các thí sinh bằng nhau về điểm thi của cả hai kỳ thi trên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho các thí sinh đó làm bài kiểm tra để lựa chọn.

Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế.

Về Quy định điều 36 về quyền lợi của học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia. Theo quy định cũ, học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông nay dự kiến sửa lại thành: Học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lý do sửa đổi nhằm thống nhất với Quy chế thi Tốt nghiệp THPT hiện hành.

Đặc biệt, dự thảo bãi bỏ quy định : Học sinh đã tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, được tuyển thẳng vào các trường đại học theo nguyện vọng đăng ký.

Lý do bãi bỏ là nhằm đảm bảo sự tương thích đối với các sửa đổi tại Điều 34 (không có học sinh tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi được tuyển thẳng mà chỉ có học sinh tham gia đội tuyển được tuyển thẳng).

Hồng Hạnh

Đáng quan tâm
Mới nhất