Bộ GD&ĐT phân công người phụ trách công việc của cố Thứ trưởng Lê Hải An

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa có thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ sau khi Thứ trưởng Lê Hải An từ trần.

Bộ GDĐT phân công người phụ trách công việc của cố Thứ trưởng Lê Hải An - 1

Sau khi Thứ trưởng Lê Hải An từ trần, hiện Bộ GD&ĐT chỉ có 2 thứ trưởng. Do vậy, Bộ điều chỉnh phân công thêm nhiệm vụ đối với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đảm nhận những công việc mà trước đây cố Thứ trưởng Lê Hải An từng đảm trách.

Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ  phụ trách thêm về các lĩnh vực báo chí, truyền thông giáo dục, phụ trách đơn vị Báo Giáo dục và Thời đại.

Hiện nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đang lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính ngành; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phố biến pháp luật.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế. Trực tiếp phụ trách các địa bàn: Các thành phố trực thuộc Trung ương.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; Ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Ủy viên Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Ủy viên Ủy ban quốc gia về trẻ em; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, ngoài việc đang phụ trách lĩnh vực Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên, phụ trách đơn vị Vụ giáo dục tiểu học, Vụ giáo dục trung học, Vụ giáo dục thường xuyên thì  phụ trách thêm các lĩnh vực đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ, phụ trách văn phòng, tham gia ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban chỉ đạo 896), là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, phụ trách thêm các lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác Đảng và Đoàn thanh niên, công tác công đoàn cơ quan Bộ, dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

Đồng thời, phụ trách Vụ giáo dục đại học, Vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, văn phòng Đảng - đoàn thể, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực, ban quản lý các dự án Bộ GD-ĐT, các đề án, dự án, chương trình như dự án đào tạo kỹ sư chất lượng cao và dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Nhật Hồng

Đọc thêm
Đang được quan tâm