Thứ hai, 01/10/2018 - 00:16

Bạn có biết: Bao nhiêu % lượng vàng trên thế giới chưa được tìm thấy?

Dân trí

Điện thoại cố định được sáng chế năm nào? Bao nhiêu phần trăm lượng vàng trên thế giới vẫn chưa được tìm thấy?... Bài trắc nghiệm dưới đây gồm những câu hỏi khá thú vị, bạn thử bắt tay trả lời xem nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Từ khóa: