Thứ ba, 26/09/2017 - 07:30

Thanh Hóa:

Bài 2: Kết luận thanh tra trường dự kiến “một rừng” khoản thu, chi đầu năm

Dân trí

Ngay sau khi báo điện tử Dân trí có bài phản ánh "Phụ huynh choáng với dự kiến “một rừng” khoản thu, chi đầu năm", Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại trường Tiểu học Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, tháng 9/2017, nhà trường tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh (CMHS) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2017 - 2018, trong đó có nội dung triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách.


Trường Tiểu học Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Cụ thể, các khoản thu theo quy định của nhà nước, gồm: Bảo hiểm y tế (BHYT), phí gửi xe đạp.

Các khoản thu của các tổ chức, đoàn thể liên quan đến học sinh: Hội Chữ thập đỏ, tổ chức Đoàn, Đội, kế hoạch nhỏ.

Ban đại diện CMHS thu: Quỹ ban đại diện CMHS một số lớp, quỹ ban đại diện CMHS nhà trường, hỗ trợ mua rèm cửa lớp học.

Các khoản thu thỏa thuận phục vụ HS, như: Tiền nước uống , mua sắm đồ dùng và phục vụ bán trú (tự nguyện của CMHS), nhà trường thực hiện đúng theo hướng dẫn của liên ngành Phòng GD-ĐT, Tài chính - Kế hoạch thành phố Thanh Hóa; mua sắm và bổ sung đồ dùng phục vụ bán trú, phục vụ bán trú, tiền ăn bán trú, tiền trông trẻ ngoài giờ, sổ liên lạc điện tử (tự nguyện của CMHS) và tiền bảo trì máy tính, thực hiện theo hướng dẫn của UBND thành phố Thanh Hóa.

Tiền thuê làm vệ sinh lớp học và phục vụ vệ sinh cá nhân HS là khoản thu thỏa thuận với CMHS.

Đối với việc huy động các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà trường đã được UBND phường Quảng Hưng đồng ý, nhưng chưa báo cáo Phòng GD-ĐT để xin chủ trương thống nhất bằng văn bản.

Việc tổ chức dạy chương trình tiếng Anh Phonic (học sinh lớp 1, 2) và hoạt động giáo dục kỹ năng sống (Lớp 1,2,3,4,5) là thực hiện theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT thành phố, nhà trường hợp đồng với đơn vị khác, tổ chức dạy trong giờ chính khóa.

Thanh tra Sở GD-ĐT, kết luận: Việc huy động xã hội hóa (XHH) khoản đóng góp tài trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà trường chưa báo cáo Phòng GD-ĐT để xin chủ trương thống nhất bằng văn bản, tổ chức vận động, mức hỗ trợ mỗi phụ huynh (tại một số lớp) là vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT, của Bộ GD-ĐT (TT 29).

Việc tổ chức dạy chương trình tiếng Anh Phonic (học sinh lớp 1,2), nhà trường hợp đồng với Công ty cổ phần phát triển Giáo dục Việt Nam tại Hà Nội để tổ chức dạy tại trường trong giờ học chính khóa là sai quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, của Bộ GD-ĐT (TT 03).

Việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, nhà trường hợp đồng với Công ty đầu tư và phát triển Giáo dục BigBen tại thành phố Thanh Hóa, tổ chức dạy trong giờ chính khóa; chưa có tờ trình đề nghị Phòng GD-ĐT thẩm định cho phép hoạt động, vi phạm quy định tại: Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, của Bộ GD-ĐT (TT 04).

Ban đại diện CMHS, thống nhất thu quỹ ban đại diện CMHS lớp và quỹ ban đại diện CMHS nhà trường, là vi phạm quy định tại: Điểm a, Điểm b Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, của Bộ GD-ĐT (TT 55).

Ban đại diện CMHS nhà trường, thu tiền huy động từ phụ huynh học sinh để mua rèm các lớp học, là vi phạm quy định tại: Điểm b, Khoản 4, Điều 10, TT 55.

Cũng theo Thanh tra Sở GD-ĐT, năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Quảng Hưng tổ chức hội nghị CMHS triển khai, thực hiện đúng các khoản thu theo quy định của Nhà nước, hướng dẫn của ngành và của UBND thành phố, gồm: BHYT HS, gửi xe đạp; các khoản thu của tổ chức Đoàn - Đội; mua sắm đồ dùng và phục vụ bán trú; trông trẻ ngoài giờ, sổ liên lạc điện tử (tự nguyện của CMHS), nước uống cho HS và bảo trì máy tính.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà trường mới chỉ thu tiền BHYT của HS lớp 1, với tổng số tiền là 82 triệu đồng.

Qua kiểm tra, nhà trường còn thiếu sót, tồn tại trong việc huy động CMHS hỗ trợ để tăng cường cơ sở vật chất; tổ chức dạy học tiếng Anh và giáo dục kỹ năng sống. Ban đại diện CMHS tổ chức xây dựng quỹ và huy động phụ huynh đóng góp mua rèm cửa nhà lớp học trái quy định.

Từ đó, Thanh tra Sở GD-ĐT kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại nêu trên; ban đại diện CMHS nhà trường, dừng việc huy động thu tiền từ CMHS để mua rèm các lớp học và huy động thu để xây dựng quỹ.

Dừng việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và dạy chương trình tiếng Anh Phonic. Việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống phải thực hiện đúng Thông tư số 04, chỉ được tổ chức khi Phòng GD-ĐT đồng ý cho phép hoạt động.

UBND phường Quảng Hưng đồng ý cho nhà trường một số khoản vận động từ nguồn xã hội hóa
UBND phường Quảng Hưng đồng ý cho nhà trường một số khoản vận động từ nguồn xã hội hóa

Thực hiện nghiêm túc các khoản thu tại đơn vị; giãn thời gian thu, thời điểm thu để tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS theo hướng dẫn của ngành.

Đối với Phòng GD-ĐT, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trường Tiểu học Quảng Hưng; chỉ đạo các trường học cam kết thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong năm học 2017 - 2018.

Tổ chức thẩm định việc thực hiện XHH để tăng cường cơ sở vật chất theo đúng quy định tại Thông tư 29; xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống kịp thời cho các đơn vị trước khi thực hiện, các trường tuyệt đối không tổ chức trong giờ học chính khóa, thực hiện nghiêm túc Thông tư 04.

Dừng việc chỉ đạo để các Trung tâm ngoại ngữ vào hoạt động tại các trường học trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc Thông tư 03. HS có nhu cầu học Ngoại ngữ, đăng ký học tại địa điểm mà các Trung tâm đã được thành lập và cấp phép hoạt động.

Đối với UBND thành phố Thanh Hóa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm hiệu trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn để xảy ra sai phạm (nếu có).

Duy Tuyên