Thứ sáu, 02/05/2014 - 13:12

Bắc Giang thông báo tuyển 1 Hiệu trưởng, 3 Phó Hiệu trưởng

Sở GD-ĐT Bắc Giang vừa có thông báo tuyển chọn Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Lục Nam và 3 Phó Hiệu trưởng cho 3 trường THPT: Thái Thuận, Tứ Sơn, Việt Yên số 2.

Đối tượng đăng ký dự tuyển là cán bộ, giáo viên do cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu tuyển chọn cán bộ quản lý giới thiệu người trong quy hoạch của cơ quan tham gia dự tuyển.

Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn, có năng lực chuyên môn, ít nhất có 2 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên, có quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được người đứng đầu cơ quan khác giới thiệu tham gia dự tuyển.

Công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được Sở GD-ĐT giới thiệu tham gia dự tuyển.

Công chức, viên chức trong và ngoài ngành thuộc các cơ quan trong tỉnh có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn, có đơn tự nguyện đăng ký tham gia dự tuyển và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công tác nhận xét, đánh giá có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.

Theo Lập Phương
GD&TĐ