Thứ tư, 20/12/2006 - 10:01

880.000 USD nâng cao năng lực xóa mù chữ

Bộ GD-ĐT vừa triển khai dự án “Phát triển chiến lược hệ thống nguồn lực hỗ trợ sáng kiến nâng cao năng lực xóa mù chữ tại Việt Nam” (LIFERSS) với tổng kinh phí 880.000 USD do UNESCO tài trợ.

Theo đó, dự án sẽ tiến hành đánh giá nhu cầu học tập, thu thập, biên soạn tài liệu dạy - học cùng với phương pháp giảng dạy mới trong công tác xóa mù chữ và giáo dục thường xuyên (GDTX); nâng cao năng lực cho cán bộ của trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), cán bộ quản lý các cấp; thực hiện chương trình xóa mù chữ và GDTX thông qua TTHTCĐ...

 

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đến nay cả nước đã có hơn 7.000 TTHTCĐ nhưng vẫn chưa thiết lập được cơ chế, thể chế hoạt động và hệ thống hỗ trợ nguồn lực.  

H.H