3 phương án giao chỉ tiêu tuyển sinh ĐH

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đối với việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới đào tạo năm 2007 theo đề nghị của Bộ GD-ĐT và Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Theo đó, sẽ có 3 phương án giao chỉ tiêu tuyển sinh ĐH.

Đó là:

 

1. Giữ nguyên cơ chế giao chỉ tiêu hiện nay trên cơ sở hoàn chỉnh một số bất cập.

 

2. Gia tăng phần tự chủ cho các trường với việc giảm chỉ tiêu “giao” từ Nhà nước, tăng chỉ tiêu “đề xuất” từ các trường. Chỉ tiêu thuộc diện “Nhà nước” sẽ tập trung cho hệ sau ĐH, dự bị, cử tuyển, sư phạm và những ngành mà Nhà nước có nhu cầu.

 

3. “Cởi trói” hoàn toàn các trường đăng ký chỉ tiêu đào tạo, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để dân giám sát.

 

Tuy nhiên, công tác hoạch định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007 của các trường phải đảm bảo mối tương quan hợp lý giữa quy mô và chất lượng. Các trường cần đặc biệt lưu ý đến các điều kiện bảo đảm chất lượng mà trước hết là tỷ lệ sinh viên tính trên 1 giảng viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập; nhu cầu của xã hội đối với các ngành nghề đào tạo. Đặc biệt các trường Cao đẳng sư phạm cần tính kỹ khả năng tiếp nhận sinh viên của địa phương sau tốt nghiệp.

 

Hiện nay đề án “Đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ” vẫn đang được Bộ GD-ĐT xây dựng hoàn thiện.   

H.H