10 suất học bổng toàn phần sau đại học của Chính phủ Úc năm 2018

(Dân trí) - Học bổng chương trình Đào tạo nghiên cứu của Chính phủ Úc (AGRTP) dành riêng để hỗ trợ sinh viên quốc tế theo đuổi nghiên cứu tại Đại học Flinders. Học bổng bao gồm học phí và một khoản trợ cấp.

Chương trình AGRTP được trao cho các ứng viên chứng tỏ khả năng nghiên cứu độc lập xuất sắc. Học bổng được xem xét trên thành tích học tập, khả năng và hiệu suất nghiên cứu khoa học của ứng viên. Năm 2018, sẽ có 10 học bổng AGRTP dành cho sinh viên quốc tế.

Giới thiệu học bổng

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngành học: Các ngành nghiên cứu toàn thời gian tại trường

Số lượng học bổng: Tối đa là 10

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm học phí cho sinh viên quốc tế, phí sinh hoạt vào khoảng 26.682 đô Úc 1 năm và khoảng 1.485 Đô Úc để hỗ trợ chi phí nghiên cứu.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị tối đa 3 năm cho bậc Tiến sĩ và 2 năm cho bậc Thạc sĩ.

Chương trình Đào tạo nghiên cứu của Chính phủ Úc (AGRTP) nhằm giúp sinh viên quốc tế theo đuổi nghiên cứu tại đại học Flinders.
Chương trình Đào tạo nghiên cứu của Chính phủ Úc (AGRTP) nhằm giúp sinh viên quốc tế theo đuổi nghiên cứu tại đại học Flinders.

Yêu cầu:

- Ứng viên phải được nhận vào chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ của trường.

- Ứng viên phải có bằng tương đương với bằng Australian First Class Honors (Danh dự Hạng nhất).

- Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh phù hợp. Cần có minh chứng cho khả năng tiếng Anh của mình (như bằng IELTS)

- Ứng viên không đang nắm giữ một bằng cấp nghiên cứu cao học tương đương. Chỉ có những ứng viên bắt đầu theo học bằng cấp nghiên cứu cao học ở Úc lần đầu tiên mới được ứng tuyển.

- Ứng viên không được có quốc tịch Úc hoặc New Zealand.

Phương thức nộp hồ sơ:

Bắt đầu nhận đơn ứng tuyển từ ngày: 14/06/2018.

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/08/2018.

Xem thông tin chi tiết và apply học bổng tại link sau: https://bit.ly/XmW7IX

Ứng viên gửi câu hỏi thắc mắc về quy trình nộp đơn đến Văn phòng Tài chính Sinh viên qua email: rhdscholarships@flinders.edu.au hoặc Trung tâm hỗ trợ quốc tế qua email: agrtps.international@flinders.edu.au

Đại học Flinders được thành lập năm 1966 tại thành phố Adelaide, bang Nam Úc. Hiện nay, trường có hơn 25.000 sinh viên theo học trong đó có 5.000 sinh viên quốc tế. Đây cũng là trường Đại học nằm trong top 1% các trường Đại học toàn cầu.

Trường Flinders nổi tiếng với những ngành đào tạo đa dạng có chi phí thấp như: Nghệ thuật; Kinh doanh, Thương mại & Quản ký; Khoa học máy tính & Toán; Nghệ thuật sáng tạo và Truyền thông; Tội phạm học; Văn hóa & Truyền thông; An ninh; Giáo dục; Kỹ thuật & Thiết kế; Chính quyền & Quan hệ quốc tế; Sức khỏe; Đổi mới & Doanh nghiệp; Luật; Y; Điều dưỡng & Hộ sinh; Tâm lý; Khoa học & Môi trường; Công tác xã hội; Thể thao.

Flinders cũng là trường Đại học nổi tiếng với các khóa học nghiên cứu, hiện nay có hơn 1.000 sinh viên theo học các chương trình nghiên cứu tại trường.


Lệ Thu

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM