Thứ sáu, 16/03/2012 - 16:02

Sành điệu Giambattista Valli

Dân trí

Giambattista Valli là nhãn hiệu dành cho những quý bà, quý cô sành điệu đi tiên phong về những đột phá mới trong phong cách thời trang.

Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


Sành điệu Giambattista Valli


 
VN
Theo Style