Thứ bảy, 10/03/2012 - 13:29

Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc

Dân trí

Cùng xem những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ từng và đang khiến cư dân mạng “chao đảo” thay đổi thế nào qua năm tháng.

Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Lý Gia Hân

Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Quan Chi Lâm - vẻ đẹp vượt thời gian

Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
 
Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Lâm Thanh Hà
 
Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Châu Huệ Mẫn
 
Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Trần Đức Dung
 
Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Lưu Tuyết Hoa
Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Phan Nghinh Tử
Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Trịnh Bối Bối

Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Lưu Hiểu Khánh

Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Phạm Băng Băng

Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Angela Baby

Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Đổng Khiết dường như không thay đổi nhiều
Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc


Những nhan sắc làm chao đảo cư dân mạng Trung Quốc
Dương Mịch
 
Mi Vân