Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển

(Dân trí) - Đại diện của Việt Nam - Nguyễn Thị Loan đã tham gia hai phần thi quan trọng, trình diễn áo tắm và trình diễn trang phục dạ hội cùng các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2017 tại khu nghỉ dưỡng Planet Hollywood tại Las Vegas, ngày 21/11.

Ngày hôm nay 21/11, các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2017 sẽ bước vào đêm thi bán kết. Đại diện của Việt Nam - Nguyễn Thị Loan đã thể hiện khá xuất sắc trong phần giới thiệu bản thân, trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội. Ngày 23/11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 sẽ diễn ra.

Dưới đây là phần thi bán kết của Nguyễn Thị Loan và các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2017:


Nguyễn Thị Loan trình diễn áo tắm rất tự tin và cuốn hút.

Nguyễn Thị Loan trình diễn áo tắm rất tự tin và cuốn hút.

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 2


Đại diện Việt Nam sở hữu hình thể đẹp, khoẻ khoắn và săn chắc.

Đại diện Việt Nam sở hữu hình thể đẹp, khoẻ khoắn và săn chắc.

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 4

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 5

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 6


Phong thái của Nguyễn Thị Loan rất cuốn hút.

Phong thái của Nguyễn Thị Loan rất cuốn hút.

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 8

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 9

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 10

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 11


Nguyễn Thị Loan trình diễn trang phục dạ hội.

Nguyễn Thị Loan trình diễn trang phục dạ hội.

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 13

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 14

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 15

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 16

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 17

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 18

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 19

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 20

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 21

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 22

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 23

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 24

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 25

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 26

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 27

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 28

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 29

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 30

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 31

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 32

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 33

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 34

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 35

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 36

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 37

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 38

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 39

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 40

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 41

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 42

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 43

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 44

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 45

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 46

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 47

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 48

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 49

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 50

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 51

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 52

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 53

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 54

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 55

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 56

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 57

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 58

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 59

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 60

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 61

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 62

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 63

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 64

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 65

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 66

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 67

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 68

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 69

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 70

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 71

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 72

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 73

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 74

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 75

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 76

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 77

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 78

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 79

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 80

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 81

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 82

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 83

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 84

Hình thể gợi cảm và săn chắc của cựa hoa hậu biển - 85

Mi Vân
Theo Missosology