Thứ hai, 16/08/2010 - 07:01

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện

Dân trí

Tối 14/8 (giờ Mỹ), tại Mandalay Bay Resort and Casino, 83 người đẹp dự thi HHHV 2010 đã tham gia buổi bán đấu giá những vật phẩm họ mang theo. Toàn bộ số tiền thu được được gửi tới quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư của Nevada, Mỹ.

 
 
Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 1

HH Pháp

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 2

HH Albania

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 3

Người đẹp rạng rỡ trong buổi đấu giá

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 4

HH Dominica

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 5

HH Nam Phi

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 6

HH Ba lan, Slovakia

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 7

HH Ba lan và đương kim HHHV

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 8

HH Colombia

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 9

HH Mexico

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 10

HH Trinidad&Tobago, Ukraina

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 11

HH Curacao

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 12

HH Zambia

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 13

HH Úc

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 14

HH Puerto Rico

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 15

HH Philippin

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 16

HH New Zealand

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 17

HH Ai Cập

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 18

HH Hi Lạp (trái) và Haiti (phải)

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 19

HH Hi Lạp (trái) và Nga (phải)

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 20

HH Ireland, Israel
 
Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 21

HH Séc

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 22


Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 23

Các người đẹp nhiệt tình "mời chào" khách

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 24

HH Nga

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 25

HH Anh, Peru

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 26

HH Canada

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 27

HH Paraguay

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 28


Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 29

HH Brazil

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 30

HH Slovakia

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 31

HH Curacao

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 32

HH Ghana

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 33

HH Hi lạp

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 34


Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 35

HH Hàn quốc

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 36

HH Panama

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 37

HH Mỹ

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 38

HH Nga và Slovakia

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 39

HH Zambia, Thái lan, Ghana

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 40

HH Venezuela

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 41

HH Trung quốc và Séc

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 42

HH Hà lan, Bỉ, New Zealand

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 43

HH Angola, Bahamas

Người đẹp Hoàn vũ bán đấu giá vật phẩm làm từ thiện - 44

HH Phần lan

Vĩnh Ngọc (Tổng hợp)