BST thu/đông 2008 của Temperley London

(Dân trí) - NTK nổi tiếng người London Alice Temperley vẫn trung thành với phong cách mềm mại, và bay bổng mà cô đã định hình từ năm 2000. Mùa thu/đông này, Alice Temperley lăng xê váy tầng trẻ trung, váy ngắn gợi cảm đi cùng bốt cao cổ và váy dài thanh lịch, sang trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 1
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 2
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 3
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 4
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 5
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 6
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 7
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 8
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 9
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 10
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 11
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 12
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 13
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 14
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 15
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 16
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 17
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 18
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 19
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 20
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 21
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 22
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 23
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 24
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 25
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 26
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 27
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 28
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 29
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 30
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 31
 

 

BST thu/đông 2008 của Temperley London - 32
 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Elle