Tin tức về chủ đề "FJ Company"

FJ Company

Toyota FJ40 Land Cruiser 1972 - "Đồng nát" lên đời

Toyota FJ40 Land Cruiser 1972 - "Đồng nát" lên đời

(Dân trí) - Đây là chiếc xe đầu tiên FJ Company phục chế toàn bộ, chỉ giữ khung.
Xem tiếp