Xe tải đổ đè chết 5 người

Xe tải đổ đè chết 5 người ở Hải Dương ngày 23/7.