Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, là người có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ hậu chiến tranh.