Thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch

Thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản