Sập tường 10 người chết

Sập bức tường cao 12m, dài hơn 100m ở Đồng Nai, làm 10 người chết, 15 người bị thương