Đại hội Đoàn XI

Tổng Bí thư: "Đoàn Thanh niên là đội quân dự bị của Đảng, là rường cột của nước nhà"

Tổng Bí thư: "Đoàn Thanh niên là đội quân dự bị của Đảng, là rường cột của nước nhà"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải đặc biệt quan tâm đến bản lĩnh, sức mạnh của tuổi trẻ trong khối đại đoàn kết dân tộc. Bởi lẽ, Đoàn Thanh niên là đội quân dự bị của Đảng, là người chủ tương lai, rường cột của nước nhà.