Tin tức về chủ đề "Druk Amitabha"

Druk Amitabha

Nơi huấn luyện ni cô thành "tuyệt đỉnh kung fu"

Nơi huấn luyện ni cô thành "tuyệt đỉnh kung fu"

Ni cô thường được biết đến với một hình ảnh yên lặng, bình tĩnh, thế nhưng tại Nepal, họ lại có một hình ảnh rất khác biệt.
Xem tiếp