Tin tức về chủ đề "“Đơn vị học tập”"

“Đơn vị học tập”

“Học tập để xây quê hương đất nước”

“Học tập để xây quê hương đất nước”

(Dân trí) - Đó là chủ đề được Hội Khuyến học huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An công bố trong lễ khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời và Ngày hội khuyến học ngày 25/9, tại Trường THCS xã Mậu Đức.
Xem tiếp