Thứ tư, 21/12/2016 - 00:00

Quảng Ninh thu nội địa đạt 24.000 tỷ đồng

3 tháng đầu năm tổng doanh thu của toàn tỉnh đạt 8.763.243 tỷ đồng.

Quảng Ninh thu nội địa đạt 24.000 tỷ đồng - 1

Theo Lan Hương- Hùng Sơn

Báo Quảng Ninh

Mới nhất