Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin

(Dân trí) - Nhiều người quan niệm rằng thế giới bên kia là có thực, chính vì thế họ đã trang trí cho những nơi an nghỉ cuối cùng thật sống động, ngộ nghĩnh.

 
 
 
 
 
 
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 1
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 2
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 3
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 4
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 5
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 6
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 7
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 8
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 9
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 10
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 11
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 12
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 13
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 14
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 15
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 16
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 17
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 18
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 19
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 20
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 21
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 22
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 23
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 24
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 25
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 26
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 27
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 28
 
 
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 29
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 30
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 31
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 32
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 33
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 34
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 35
 
Chùm ảnh: Những ngôi mộ ngộ nghĩnh đến khó tin - 36
 
DK
Tổng hợp