Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không

(Dân trí) - Cô gái trẻ người Anh Rachel Young chỉ mất 15 giờ để tìm thấy những hình ảnh tượng trưng cho toàn bộ 26 chữ cái nhờ bản đồ trực tuyến Google Maps.

 
Rachel Young, 25 tuổi, đã dành 5 giờ trong 3 ngày liên tiếp để “săn lùng” các chữ cái trên bản đồ Google Maps của nước Anh. Và cô đã nhanh chóng hoàn thiện bộ sưu tập các chữ cái từ A-Z.

Trước đó, anh Rhett Dashwood, 32 tuổi, cũng trở nên nổi tiếng thế giới khi giới thiệu bảng chữ cái độc đáo trên Google Maps tại Australia.

Xem bảng chữ cái khổng lồ của nước Anh nhìn từ trên không:
 
 
Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 1


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 2


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 3


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 4


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 5


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 6


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 7


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 8


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 9


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 10


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 11


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 12


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 13


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 14


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 15


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 16


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 17


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 18


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 19


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 20


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 21


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 22


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 23


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 24


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 25


Chùm ảnh: Bảng chữ cái khổng lồ nhìn từ trên không - 26Ninh Nhi
Theo DM