Bài dự thi số 008 – Bố mẹ là tuyệt nhất

Lời cảm ơn: Từng có người hỏi con “Bạn có điều gì không hài lòng ở bố mẹ mình không?” Khi ấy, câu trả lời là KHÔNG. Và bây giờ, 8 năm sau, đáp án của con vẫn vậy.

 

Bài dự thi số 008 – Bố mẹ là tuyệt nhất - 1

Tác giả : Nguyen Thu Phuong

Đọc thêm
Đang được quan tâm