PVN: Hoàn thành kế hoạch 2017 – Vững tin cho các mục tiêu 2018

Với tinh thần “trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách” đã được khẳng định trong năm 2017, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tập thể lãnh đạo, người lao động toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vững tin sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao thực hiện trong năm 2018.

Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017

Năm 2017 có thể nói là năm thắng lợi của PVN khi Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, hầu hết các nhiệm vụ đã về đích trước kế hoạch. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%; nộp ngân sách Nhà nước đạt 95,7 nghìn tỷ, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng so với kế đề ra, góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương năm 2017.

PVN: Hoàn thành kế hoạch 2017 – Vững tin cho các mục tiêu 2018 - 1

Có được kết quả trên, theo PVN, đó trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hiệu quả của Đảng và Chính phủ; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đối với Tập đoàn ngày càng chặt chẽ hơn. Trong năm 2017 Thủ tướng Chính phủ, các phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, động viên và tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc cho Tập đoàn; đặc biệt tháo gỡ các đề xuất kiến nghị của Tập đoàn trong việc thực hiện khai thác dầu trong nước tăng thêm 1,0 triệu tấn so với kế hoạch đã duyệt; phương án giá khí Lô B…

Tập thể lãnh đạo Tập đoàn luôn giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, động viên kịp thời tinh thần cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn ổn định tư tưởng, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch, xây dựng các giải pháp ứng phó với những khó khăn khách quan, chủ quan đã được Tập đoàn chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả đã giúp Tập đoàn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao trong năm 2017. Sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn đã mang lại kết quả cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Tập đoàn đối với mọi mặt hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được thực hiện thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thành viên, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Vững tin cho các mục tiêu năm 2018

Bước sang năm 2018, PVN nhận định những khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí vẫn còn rất lớn:

- Giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường và duy trì ở mức thấp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường dự báo sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của Tập đoàn.

- Ngoài ra, việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường, các mỏ còn lại nhỏ cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, rủi ro địa chất ngày càng cao.... sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện mục tiêu khai thác dầu trong nước cả năm 2018.

- Điều kiện triển khai các dự án dầu khí ở trong nước ngày càng khó khăn do phải triển khai ở vùng sâu và xa bờ trên biển Đông; việc tìm kiếm, triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tốt ở nước ngoài ngày càng khó khăn do phải cạnh tranh trực tiếp với các Tập đoàn/Công ty dầu khí trên thế giới…

Nhận định những khó khăn, thách thức phải đối diện trong năm 2018 là vô cùng lớn nhưng với những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, lãnh đạo PVN khẳng định: Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành toàn diện và về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

PVN: Hoàn thành kế hoạch 2017 – Vững tin cho các mục tiêu 2018 - 2

Theo lãnh đạo PVN, những bài học kinh nghiệm được Tập đoàn rút ra để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2018 và những năm tiếp theo là:

- Tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ; đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng tạo nên sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển chung;

- Bám sát Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành, phát triển Tập đoàn cũng như nhiệm vụ kế hoạch trong năm để chỉ đạo và điều hành, chủ động và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị thành viên;

- Tạo lập sự bình đẳng về cơ hội cũng như ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ công nhân viên;

- Có chính sách nhân viên phù hợp để thu hút nhân tài và khuyến khích lao động sáng tạo;

- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật là công nhân lao động;

- Phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát huy vai trò, hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng.

Con đường phía trước có thể nhiều chông gai, thử thách nhưng với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, với bản lĩnh, trí tuệ đã được tôi rèn và được khẳng định “trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách”, PVN sẽ hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Đang được quan tâm