Huy động thêm gần 47.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trên cơ sở định hướng phát triển của nền kinh tế, nhu cầu đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương, Thủ tướng Chính phủ quyết định phát hành thêm gần 47.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (từ 63.064 tỷ đồng lên 110.000 tỷ đồng) trong giai đoạn 2003-2010.

Số vốn này dành để đầu tư cho các công trình trọng điểm gồm xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới, đường ôtô xuống các xã và các công trình thuỷ lợi nhỏ ở miền núi.

Theo Bộ Tài chính, số vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu Chính phủ đến nay đã đạt 12.004 tỷ đồng. Đến hết tháng 5, tổng số vốn giải ngân đạt gần 9.886 tỷ đồng, bằng 60,6% kế hoạch.

Theo TTXVN