Tin tức về chủ đề "doanh nghiệp sản xuất"

Việt Nam đã sản xuất được thuốc chữa ung thư, thuốc dùng trong ghép tạng

Việt Nam đã sản xuất được thuốc chữa ung thư, thuốc dùng trong ghép tạng

Sản xuất thuốc trong nước tăng trưởng bình quân trên 15%; đáp ứng được 234/314 hoạt chất trong Danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam. Nhóm thuốc sản xuất trong nước chứa khoảng 500 hoạt chất với đầy đủ 17 nhóm tác dụng dược lý, trong đó có cả các thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép....