Tin tức về chủ đề "doanh nghiệp gia đình"

"Ngày hội kết nối giao thương":  Doanh nghiệp gia đình không phải để nơi 'trông trẻ'

"Ngày hội kết nối giao thương": Doanh nghiệp gia đình không phải để nơi 'trông trẻ'

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang đứng trước vận hội mới khi nhận được sự khích lệ mạnh mẽ và cam kết "kiến tạo" từ người đứng đầu Chính phủ. "Ngày hội kết nối giao thương" của một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn cũng được tổ chức như một sự hưởng ứng lời kêu gọi kết nối doanh nghiệp Việt vươn ra biển lớn.