Tin tức về chủ đề "điều trị vô sinh"

Bước tiến mới của khoa học: Tạo ra trứng từ tế bào gốc

Bước tiến mới của khoa học: Tạo ra trứng từ tế bào gốc

Nghiên cứu mới này đã đánh dấu về việc lần đầu tiên các nhà khoa học tạo ra trứng mà không cần sự giúp đỡ từ một con vật nào. Mặc dù nghiên cứu này chỉ được thực hiện trên chuột và trứng, nó vẫn cho thấy rằng có thể sử dụng kỹ thuật tương tự đối với con người và tinh trùng – có nghĩa là phương pháp này có thể tạo ra 1 con người mới hoàn toàn trong phòng thí nghiệm.