Tin tức về chủ đề "đh công nghệ thông tin và truyền thông"

đh công nghệ thông tin và truyền thông

Thái Nguyên: Trường ĐH CNTT và Truyền thông tặng máy tính và học bổng cho tân sinh viên

Thái Nguyên: Trường ĐH CNTT và Truyền thông tặng máy tính và học bổng cho tân sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xem tiếp