Tin tức về chủ đề "đánh giá, sử dụng, huy động ODA, tại Việt Nam, đà nẵng, cơ chế giám sát, công khai, đà nẵng, sáng 7/8"

đánh giá, sử dụng, huy động ODA, tại Việt Nam, đà nẵng, cơ chế giám sát, công khai, đà nẵng, sáng 7/8

Nên từ chối vay vốn ODA nếu không có lợi!

Nên từ chối vay vốn ODA nếu không có lợi!

(Dân trí) - Ngay khi ký kết nhận ODA của một nước tài trợ cho chúng ta, chúng ta cần cân nhắc lựa chọn. Chúng ta có thể từ chối ODA nếu không có lợi, chứ phải cứ nhận tất cả.
Xem tiếp