Tin tức về chủ đề "dân thường bị thương"

dân thường bị thương

Hình ảnh đầu tiên phe nổi dậy rút khỏi Aleppo

Hình ảnh đầu tiên phe nổi dậy rút khỏi Aleppo

Những chuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu đưa phe nổi dậy rút khỏi Aleppo.
Xem tiếp