Tin tức về chủ đề "dân quân biển"

Dân quân biển - lực lượng nguy hiểm mới của Trung Quốc ở Biển Đông

Dân quân biển - lực lượng nguy hiểm mới của Trung Quốc ở Biển Đông

Nhằm phục vụ tham vọng bành trướng của mình, Trung Quốc đã tập trung phát triển cái gọi là lực lượng ngư dân. Với sự hỗ trợ của lực lượng Hải giám Trung Quốc, lực lượng ngư dân nước này đã tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động trong thời gian qua, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác.