Tin tức về chủ đề "cuộc sống khó khăn"

Chàng trai Ba Lan thích tính cách hào sảng của người miền Tây

Chàng trai Ba Lan thích tính cách hào sảng của người miền Tây

“Mình ấn tượng với văn hóa Việt Nam, nhất là câu chuyện về Chử Đồng Tử. Ngài đã nhường cái khố duy nhất để an táng cho cha qua đời. Điều đó nói lên rất nhiều về văn hóa Việt Nam. Những câu chuyện đó đến giờ vẫn nằm sâu từng người Việt Nam, vẫn tồn tại trong văn hóa Việt Nam từ hàng ngàn năm qua” – Adi (chàng trai người Ba Lan) ấn tượng với nền văn hóa lâu đời của Việt Nam.