Tin tức về chủ đề "Cục THADS TPHCM, kê biên, thi hành án dân sự, tòa phúc thẩm, quyền sử dụng đất, Cục THADS TPHCM, kê biên, chỉ đạo, doanh nghiệp, kê biên, Cục THADS TPHCM, tòa phúc thẩm, chỉ đạo, thi hành án dân sự, quyền sử dụng đất"

Cục THADS TPHCM, kê biên, thi hành án dân sự, tòa phúc thẩm, quyền sử dụng đất, Cục THADS TPHCM, kê biên, chỉ đạo, doanh nghiệp, kê biên, Cục THADS TPHCM, tòa phúc thẩm, chỉ đạo, thi hành án dân sự, quyền sử dụng đất

Vụ thi hành án kiểu “kì lạ”: Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi quyết định trái luật!

Vụ thi hành án kiểu “kì lạ”: Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi quyết định trái luật!

(Dân trí) - Xác định tòa chưa hủy bỏ các nội dung chứng thực trên các hợp đồng mua bán đất, nhà xưởng diện tích hơn 4.700m2 có chứng thực của Phòng Tư pháp huyện…Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã ra quyết định hủy bỏ quyết định ban hành trái với quy định pháp luật trước đó.
Xem tiếp