Tin tức về chủ đề "Công ty Thành Công"

Sự liên kết kì diệu giữa công nghệ in ấn và nghệ thuật kể chuyện

Sự liên kết kì diệu giữa công nghệ in ấn và nghệ thuật kể chuyện

“Tại một chuyên đề hội thảo quản lý gần đây, tôi đã nhận được yêu cầu hãy liệt kê nhiều nhất những từ liên quan đến nghệ thuật kể chuyện. Nhiều người tham dự đã nghĩ ra những tính từvô cùng hài hước về bộ môn nghệ thuật này. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi không ai đề cập đến từ duy nhất mà tôi đã từng ghi lại trong sổ tay: “In ấn”.