Tin tức về chủ đề "công ty đặc biệt"

công ty đặc biệt

Công ty đặc biệt: "Cửa sau" của các ngân hàng

Công ty đặc biệt: "Cửa sau" của các ngân hàng

Các ngân hàng đều xác định AMC là công ty con, và là dạng công ty con đặc biệt nhất. Trong khi các ngân hàng bị điều chỉnh bởi rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thì AMC gần như rất ít văn bản điều chỉnh trực tiếp.
Xem tiếp