Tin tức về chủ đề "công ty bảo hiểm"

10 năm BIC triển khai kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng: Thành công từ cái nhìn thời đại

10 năm BIC triển khai kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng: Thành công từ cái nhìn thời đại

Tại các nước phát triển trên thế giới, phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) từ lâu đã trở thành một kênh bán hàng phát triển và đem lại hiệu quả cao cho cả khách hàng, ngân hàng và công ty bảo hiểm. Tại Việt Nam hiện nay, các ngân hàng và các công ty bảo hiểm đã bắt đầu quan tâm đến Bancassurance và đầu tư nhiều hơn cho kênh bán hàng này.