Quảng Nam cấp trên 21 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo đón Tết

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua quyết định phê duyệt bổ sung đối tượng, mức hỗ trợ đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, cán bộ xã phường... nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, tỉnh sẽ cấp kinh phí cho các địa phương với số tiền trên 21,2 tỉ đồng (80% dự kiến nhu cầu kinh phí từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2015) để hỗ trợ thực hiện đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Mức hỗ trợ 300.000 đồng/người, hộ.


Hộ nghèo trên địa bàn được tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 300 ngàn đồng đón Tết Bính Thân

Hộ nghèo trên địa bàn được tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 300 ngàn đồng đón Tết Bính Thân

Các đối tượng được hỗ trợ gồm hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách; cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được giao) và hợp đồng lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống hưởng lương từ ngân sách tỉnh.

Công Bính