Tin tức về chủ đề "cơ chế tài chính"

Tự chủ nhìn từ các đơn vị sự nghiệp công lập ngành VHTTDL

Tự chủ nhìn từ các đơn vị sự nghiệp công lập ngành VHTTDL

Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhân dịp này, Báo Điện tử Tổ Quốc trân trọng gửi tới độc giả loạt bài viết về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức bộ máy tại một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.
Hệ thống văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ cồng kềnh, phức tạp

Hệ thống văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ cồng kềnh, phức tạp

Theo đánh giá của Đoàn giám sát-Ủy ban thường vụ Quốc hội thì hệ thống văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ cồng kềnh, phức tạp, lại được liên tục được bổ sung, sửa đổi nhưng chưa theo hệ thống cho nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương, các đơn vị, cơ sở.