Tin tức về chủ đề "chứng quốc tế về chỉnh nha"

chứng quốc tế về chỉnh nha

Chưa có nhiều tổ chức đào tạo chuyên sâu chính quy về chỉnh nha

Chưa có nhiều tổ chức đào tạo chuyên sâu chính quy về chỉnh nha

Mặc dù ngành nha khoa đang rất phát triển, số bác sĩ chuyên chỉnh nha lại rất hiếm. Bởi trên thực tế, các tổ chức đào tạo ngành y trong nước chưa có hệ đào tạo chuyên sâu dài hạn và chính quy về chỉnh nha.
Xem tiếp