Cà Mau:

Xử lý nghiêm cán bộ mua bán trái phép hồ sơ đất đã được bồi thường

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nắm tình hình, có một số cán bộ thỏa thuận mua lại hồ sơ đất của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đã được nhận đầy đủ tiền bồi thường và gợi ý cho người dân gây áp lực với cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn “hỏa tốc” gửi các sở ngành, địa phương về việc chấn chỉnh việc mua bán trái phép các hồ sơ đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Công văn của UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhất là trên địa bàn TP Cà Mau có một số dự án, khu đất theo quy hoạch đã và đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được áp dụng chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh việc mua bán hồ sơ đất đã được bồi thường đúng quy định. (Ảnh minh họa)
Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh việc mua bán hồ sơ đất đã được bồi thường đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình và báo cáo của cơ quan chức năng, có một số cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan, đơn vị thỏa thuận mua lại hồ sơ của các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án, các khu đất theo quy hoạch đã được nhận đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng chính sách tại thời điểm thu hồi đất và gợi ý cho người dân gây áp lực cho cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời có yêu cầu thay đổi chính sách như yêu cầu được hoán đổi đất, bố trí suất tái định cư…

Đối với việc mua, bán hồ sơ nêu trên, theo UBND tỉnh Cà Mau là không đúng với quy định của pháp luật và những yêu cầu thay đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là không có cơ sở để xem xét giải quyết, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, yêu cầu chấm dứt ngay việc làm nêu trên.

Chủ tịch tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án, UBND TP Cà Mau, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, nắm tình hình, phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong việc mua, bán lại các hồ sơ đã thực hiện bồi thường để xử lý nghiêm theo quy định.

H.H